Χρ. Ζώης (με νόημα): "Μόνο ο Καραμανλής μπορεί να συγκεντρώσει τους 180. Και περισσότερους..."

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Ο (γνωστός) Ανωμερίτης έκανε διαγωνισμό 200 εκατ. ευρώ στον ΟΛΠ μόνο με ...μία εταιρεία!

«Με απείλησε ότι θα μου κόψει το πόδι με πριόνι!» Πού είχε πάει το προηγούμενο βράδυ ο Νικολόπουλος

 

17 Αυγούστου 2012

Φωνητική ορθογραφία...

Τυ Θομά Ακροτηρηανάκη.
Η φονητηκή ορθογραφήα ήνε η τάφτηση γραπτύ κε
προφορηκύ λόγυ,κε ήνε μόνο μήα, η ακόλυθη :
1) ο φθόγκος «ε» με το γράμα «ε»,
2) ο φθόγκος «η» με το γράμα «η»,
αλά το ημήφονο «ι» τον καταχρηστηκόν δηφθόγκον με το γράμα «ι»,
(αποβάλετε το «γ» μπροστα απο καταχρηστηκη δήφθογκο,π.χ. «ια»,όχι «για»),
3) ο φθόγκος «ο» με το γράμα «ο»,
4) ο φθόγκος «ου» με το γράμα «υ».
5) τα δηπλά σήμφονα καταργύντε,αποβάλετε
το δέφτερο σήμφονο,αλά το «γγ» γράφετε «γκ».
6) η σηνδηασμή «αυ,ευ,ηυ» γράφοντε «αβ/αφ,εβ/εφ,ιβ/ιφ»,
το «γχ» γράφετε «νχ».
7) όταν γράμα δεν προφέρετε,αποβάλετε,π.χ. «Πέμτη».
---Το τεληκό «ς» διατηρήτε.
---Καταργύντε τα διαλητηκά («¨») ος άχρηστα.
Η εξηκήοση με τη φονητηκή ορθογραφήα κάνη καλό στον
εγκέφαλο.Όπιος θέλη ας τη χρησημοπηή, κε αφτό να
γήνετε επήσημα ανεκτό.Η κανονηκή ορθογραφήα δεν καταργήτε.
Η.Γ.---Μια σκέψη ια να μην ηπάρχυν αμφησημήες : Ηδηκά στη
λήγυσα να διατηρύντε τα «αι,οι,ω»,όταν ήνε δηνατή κε η γραφή «ε,η,ο».
Δεν το εφάρμοσα εδό.
Δημοσίευση σχολίου